s1 296x300 - PhytoLife - Dobra Praktyka ProdukcyjnaInformowaliśmy już Państwa o certyfikatach jakie posiada nasz flagowy produkt Phyto Life. Chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden element znajdujący się w dolnej części butelki toniku. Jest to skrót GMP znaczący w języku polskim „Dobrą Praktykę Produkcyjną”.

GMP – to źródło szczegółowych zasad związanych z higieną podczas produkcji żywności. Dotyczy ona kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych. GMP zawiera szczegółowe reguły wytwarzania środków spożywczych. Przestrzeganie tych reguł zagwarantuje produkcję żywności, która będzie wysokiej jakości oraz będzie bezpieczna dla konsumentów. Zasady zawarte w GMP są zazwyczaj opisane i przechowywane w postaci Kodeksu Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Obszar działania Dobrej Praktyki Produkcyjnej:

  • właściwe usytuowanie linii produkcyjnej, oddzielenie strefy czystej od brudnej w dziale produkcyjnym,
  • odpowiednie usytuowanie budynku, jego stan techniczny oraz wyposażenie zakładu w odpowiednie maszyny i urządzenia,
  • zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa jakości żywności,
  • realne określenie wymagań jakościowych dla surowców,
  • zaprojektowanie procesu produkcyjnego, procedur oraz instrukcji postępowania,
  • systematyczna kontrola parametrów procesu technologicznego przy użyciu legalizowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych,
  • zatrudnienie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i wymaganiach zdrowotno-higienicznych,
  • przeprowadzanie odpowiednich szkoleń zatrudnionym pracownikom

Spożywając Phyto Life możecie być Państwo w 100% pewni, że pijecie wysokiej jakości tonik, bezpieczny dla każdego niezależnie od wieku!